Laweta Suwałki 24

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTA/KONTRAHENTA – ZLECENIA/ZAMÓWIENIA/USŁUGI

 1. Administratorem danych osobowych jest firma SKI-TRANS POMOC DROGOWA SP. Z O.O.
  ul. Alfreda Wierusza-Kowalskiego 9 / 11, 16-400 Suwałki, tel. 608275667 e-mail: pomocdrogowa2442@gmail.com
 2. Realizując Państwa zlecenia/zamówienia/usługi nie udostępniamy Państwa danych innym podmiotom ani organizacjom międzynarodowym. Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu oraz nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.
 3. Cele przetwarzania :

  1. wykonanie zleceń/zamówień/usług, przygotowanie ofert i prowadzenie korespondencji zmierzającej do realizacji tychże zleceń/zamówień/usług, w tym również w wersji elektronicznej
  2. realizacja zlecenia/zamówienia/usługi wykonywana jest w oparciu o podane nam od Państwa dobrowolnie dane oraz w oparciu o ustawę o podatkach PIT, VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 – tekst jednolity) i CIT (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343- tekst jednolity)
  3. cel przetwarzania danych -zgodny z ustawą o podatkach – jak wyżej

 4. W trakcie całego okresu przetwarzania danych posiadacie Państwo dostęp do swoich danych osobowych, które możecie zmieniać i modyfikować.
 5. Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” jednak w związku z przepisami podanymi wyżej – dane osobowe umieszczone na fakturach są przechowywane przez okresy przewidziane prawem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane.
 6. Odbiorcą Państwa danych są podmioty współpracujące z firmą Pomoc Drogowa, świadczące usługi ubezpieczenia, księgowe, pocztowe. Państwa dane mogą być przekazane ZUS, US oraz innym organom publicznym zgodnie z przepisami prawa i w zakresie wymaganym przez prawo.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas do wygaśnięcia wszelkich praw i roszczeń wzajemnych pomiędzy firmą Pomoc Drogowa a klientem/kontrahentem w przypadku zleceń/zamówień/usług. Dane przetwarzane w wyniku prowadzonych negocjacji, procesu ofertowania, czy innych, związanych z działalnością biznesową firmy Pomoc Drogowa, które nie doprowadziły w danym momencie do realizacji zleceń/zamówień/usług, będą przechowywane przez czas niezbędny do utrzymania ciągłości tych działań mających na celu realizację zleceń/zamówień/usług. W zakresie dokumentacji podatkowo-księgowej, wymaganej przepisami prawa, w tym zwłaszcza ksiąg i ewidencji – dane, o których mowa będą przechowywane przez okres 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym wytworzono ostatni dokument.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Napisz do nas

Uzupełnij formularz odezwiemy się do Ciebie jak najszybciej to możliwe. Możesz też skontaktować się z nami pod adresem email: pytanie@lawetasuwalki.pl

Szybki kontakt

Możesz też z nami skontaktować się przez telefon, jest to szybsza metoda kontaktu.

Lokalizacja

Kowalskiego 9/11, 16-400 Suwałki